Home 》 Contact Us
  Contact Us
President of the MENIERE 2024
Jun YANG
Hao Wu


Secretariat of the MENIERE 2024
Ying Sun
Min Shen
Jiali Shen
Tel: +86-21-25078530
Fax:+86-21-65156489
E-mail:secretary@meniere2020.org